Huis voor democratie en rechtsstaat

Europa College 2 door Mendeltje van Keulen: Europa in Nederland

Maandag 3 juni 2019, 20:00 uur - 21:30 uur
Foto Mendeltje van Keulen

Collegereeks Europa: het land waarin we wonen

Europa is al lang het land waarin we wonen. De vraag is hoe we omgaan met het onderdeel zijn van Europa. Hoeveel of hoe weinig Europa willen we? Over de invulling van die vraag gaat ‘Europa: het land waarin we wonen’, de nieuwe collegereeks Europa van ProDemos.

We beschouwen Europa breed, met de rol die Europa de komende vijf jaar wil spelen, maar ook smal, als we bespreken hoe Europa zichtbaar is in Nederland. In de andere twee colleges bekijken we wat de Europese burger beweegt en hoe democratisch de besluitvorming over grote thema’s als klimaat en migratie op Europees niveau verloopt.

Onze sprekers behandelen in deze collegereeks de Europese macht, maar ook de zaken die inwoners van Europa verbinden en scheiden. Hoe zien burgers de toekomst van Europa? Welke richting gaat de democratische besluitvorming in Europa op en hoe kan Europa effectief werken aan grote kwesties als migratie en klimaat? En: wat merken we van Europa in Nederland? Hoe en waar is de verwevenheid van Europa in Nederland zichtbaar?

College 2: Europa in Nederland

Europa is in Nederland alom aanwezig. Wat merken we daarvan? En hoe zou het zonder Europa zijn? Hoe verweven is Europa op allerlei gebieden met Nederlandse belangen? Wat is de invloed van Europa op Nederland en van Nederland in Europa?

“Brussel besluit”…. zo lezen we dagelijks in de media. Maar Europees beleid is mensenwerk. Welke professionals geven vorm aan gezamenlijke afspraken en besluiten? Wie doet dat namens Nederland en hoe wordt “ons” standpunt eindelijk democratisch bepaald? In deze lezing gaat dr. Mendeltje van Keulen  in op het retourtje Brussel-Den Haag. Tijdens deze interactieve avond is ruim tijd voor vragen en discussie.

De spreker: Mendeltje van Keulen

Dit college wordt gegeven door Mendeltje van Keulen, lector The Changing Role of Europe bij de Haagse Hogeschool. Van 2011 tot 2017 was zij griffier Europese Zaken bij de Tweede Kamer.

Praktische informatie:

  • Wanneer: maandagavond 3 juni, 20.00-21.30 uur
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Opzet: 45 minuten college, 45 minuten vragen uit de zaal
  • Toegang: gratis, aanmelden via het online reserveringssysteem is verplicht.

Overige colleges in deze reeks

Tomas Vanheste – College 1
Frank Vandenbroucke – College 3
Adriaan Schout – College 4

Overzicht hele Collegereeks