Huis voor democratie en rechtsstaat

Europa College 3 door Frank Vandenbroucke: Wat beweegt de Europese burger?

Maandag 17 juni 2019, 20:00 uur - 21:30 uur

Collegereeks Europa: het land waarin we wonen

Europa is al lang het land waarin we wonen. De vraag is hoe we omgaan met het onderdeel zijn van Europa. Hoeveel of hoe weinig Europa willen we? Over de invulling van die vraag gaat ‘Europa: het land waarin we wonen’, de nieuwe collegereeks Europa van ProDemos.

We beginnen met de democratie in Europa aan de hand van de besluitvorming over grote thema’s als klimaat en migratie. Vervolgens gaan we in op hoe zichtbaar Europa is in Nederland. Daarna bekijken we wat de Europese burger beweegt en tot slot analyseren we de rol die Europa speelt in de wereldpolitiek.

Onze sprekers behandelen in deze collegereeks de Europese macht in het wereldwijde krachtenveld, maar ook de zaken die inwoners van Europa verbinden en scheiden. Hoe zien burgers de toekomst van Europa? Welke richting gaat de democratische besluitvorming in Europa op en hoe kan Europa effectief werken aan grote kwesties als migratie en klimaat? En tot slot: wat merken we van Europa in Nederland? Hoe en waar is de verwevenheid van Europa in Nederland zichtbaar?

College 3: Wat beweegt de Europese burger?

Europa is ontstaan om de vrede na de Tweede Wereldoorlog te bewaren. Voelt dat nog altijd als verbindende kracht onder de bevolking? Wie het nieuws volgt, heeft de indruk dat vandaag vooral politieke tegenbewegingen aan zet zijn, die Europa geen warm hart toedragen. Vaak wordt gesuggereerd dat sociale samenhang binnen nationale landsgrenzen en steeds verdergaande Europese eenmaking op gespannen voet staan met elkaar.

Diepe Europese integratie zou de sociale bescherming zoals we die organiseren binnen nationale welvaartsstaten in toenemende mate onder druk zetten. En dat zou ook verklaren waarom de steun voor de Europese Unie afkalft. Aan de Europese Unie meer sociale taken toebedelen, zou ook geen oplossing bieden, want Europeanen zijn niet bereid zijn om solidariteit over landsgrenzen te organiseren: ze houden solidariteit liefst binnen landgrenzen.

Tot daar een staal van beweringen die je, min of meer uitgesproken, bijna dagelijks terugvindt in perscommentaren, opiniestukken en interviews. Maar zijn al deze beweringen wel juist? In deze lezing werpen we een kritisch licht op deze stellingen. We doen dat onder meer aan de hand van recent  opinieonderzoek, waaruit blijkt dat er meer bereidheid is tot Europese solidariteit dan het dagelijkse politieke debat laat vermoeden.

De spreker: Frank Vandenbroucke

Dit college wordt gegeven door Frank Vandenbroucke. Vandenbroucke is Belgisch oud-sp.a-politicus. Tussen 1994 en 2009 was hij minister in verschillende regeringen en met diverse portefeuilles. Sinds 2011 is hij hoogleraar aan de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam. Aan de UvA houdt hij zich bezig met het bevorderen van onderzoek naar en debat over de maatschappelijke betekenis van de Europese Unie. Hij is Minister van Staat in België.

Praktische informatie:

  • Wanneer: maandagavond 17 juni, 20.00-21.30 uur
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Opzet: 45 minuten college, 45 minuten vragen uit de zaal
  • Toegang: gratis, aanmelden via het online reserveringssysteem is verplicht.

Overige colleges in deze reeks

Tomas Vanheste – College 1
Mendeltje van Keulen – College 2
Adriaan Schout – College 4

Overzicht hele collegereeks