Huis voor democratie en rechtsstaat

Europa College 1 door Tomas Vanheste: Democratie in Europa

Maandag 27 mei 2019, 20:00 uur - 21:30 uur
Mensen stappen in een blauw-gele trein

Collegereeks Europa: het land waarin we wonen

Europa is al lang het land waarin we wonen. De vraag is hoe we omgaan met het onderdeel zijn van Europa. Hoeveel of hoe weinig Europa willen we? Over de invulling van die vraag gaat ‘Europa: het land waarin we wonen’, de nieuwe collegereeks Europa van ProDemos.

We beschouwen Europa breed, met de rol die Europa de komende vijf jaar wil spelen, maar ook smal, als we bespreken hoe Europa zichtbaar is in Nederland. In de andere twee colleges bekijken we wat de Europese burger beweegt en hoe democratisch de besluitvorming over grote thema’s als klimaat en migratie op Europees niveau verloopt.

Onze sprekers behandelen in deze collegereeks de Europese macht, maar ook de zaken die inwoners van Europa verbinden en scheiden. Hoe zien burgers de toekomst van Europa? Welke richting gaat de democratische besluitvorming in Europa op en hoe kan Europa effectief werken aan grote kwesties als migratie en klimaat? En: wat merken we van Europa in Nederland? Hoe en waar is de verwevenheid van Europa in Nederland zichtbaar?

College 1: Democratie in Europa

Het eerste college in deze reeks gaat over democratie in Europa. De grote thema’s als migratie, veiligheid en klimaat vragen een gezamenlijke Europese aanpak. Maar besluitvorming in Europa gaat traag en vaak ondoorzichtig voor de burger. Hoe effectief kunnen grote vraagstukken als het klimaat binnen Europa worden aangepakt? Wat kan wel en wat niet van een Europese aanpak verwacht worden?

Wat houdt ‘het democratische tekort’ van de EU waar vaak over wordt gesproken precies in? En wat valt er aan te doen? Hoe kan de bevolking anders en beter betrokken worden in de besluitvorming?

Dit college vindt plaats vlak na de Europese verkiezingen, de hoogmis van de Europese democratie. De spreker zal ook ingaan op betekenis van het Europees Parlement en een analyse geven van de uitslag van de verkiezingen.

De spreker: Tomas Vanheste

Het college wordt gegeven door Tomas Vanheste, correspondent Europa tussen macht en verbeelding bij De Correspondent. Vanheste draagt de Europese gedachte een warm hart toe. Maar dat betekent allerminst dat hij supporter is van de huidige Europese Unie. Als Europawatcher voor De Correspondent probeert hij bloot te leggen hoe besluiten tot stand komen in een machtsspel tussen de lidstaten, Europese instellingen een lobbyisten.

De podcast die Tomas Vanheste opnam met Joris Luyendijk is een mooie voorbereiding op dit college en de collegereeks. Luister hier naar de podcast.

Praktische informatie:

  • Wanneer: maandagavond 27 mei, 20.00-21.30 uur
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Opzet: 45 minuten college, 45 minuten vragen uit de zaal
  • Toegang: gratis, aanmelden via het online reserveringssysteem is verplicht.

Overige colleges in deze reeks

Mendeltje van Keulen – College 2
Frank Vandenbroucke – College 3
Adriaan Schout – College 4

Overzicht hele Collegereeks