Huis voor democratie en rechtsstaat

College Korpschef Erik Akerboom: ‘Handhaving van de rechtsstaat’

Woensdag 28 februari 2018, 20:00 uur - 21:30 uur

Erik Akerboom, korpschef van de politie, geeft op woensdag 28 februari het volgende college in de reeks ‘Ondermijning van het lokale bestuur’ bij ProDemos in Den Haag.

Collegereeks ‘Ondermijning van het lokale bestuur’

ProDemos organiseert in februari en maart een collegereeks over de bestuurbaarheid van de gemeente. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bespreken we het gevaar van infiltratie van de gemeentepolitiek door de onderwereld.

De afgelopen jaren kwamen verschillende verhalen naar buiten van lokale bestuurders die ernstig bedreigd werden (o.a. de burgemeesters van Woerden en Gilze-Rijen). De locoburgemeester van Emmen moest zelfs enkele weken onderduiken in het buitenland.

In verschillende media luidden burgemeesters uit Noord-Brabant de noodklok: door middel van infiltratie en bedreiging proberen criminelen toegang te krijgen tot het lokale bestuur en de besluitvorming te beïnvloeden. Maar wat betekent dat precies? Is er sprake van ondermijning van het lokale bestuur? Wat doet dat met de democratie? En hoe pak je zoiets aan? Dit en meer onderzoeken we in deze collegereeks.

De sprekers belichten elk vanuit de eigen invalshoek (onderzoek, politie, OM en gemeente) de invloed van ondermijning op het lokaal bestuur. Moderator Heleen Rutgers, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Midden-Nederland en lid van de Raad van Advies van ProDemos, leidt de avonden in goede banen.

 

College korpschef Erik Akerboom

Op woensdag 28 februari geeft Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie, zijn college in de reeks Ondermijning van het lokale bestuur. Akerboom is sinds 2006 korpschef. Daarvoor was hij o.a. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en korpschef van de regio Brabant-Noord.

Centraal in het college van Erik Akerboom staat de handhaving van de rechtstaat. Akerboom vertelt over de politieaanpak om ondermijning te bestrijden en de rechtsstaat te beschermen. Met welke partners moet worden samengewerkt en wie speelt welke rol daarin?

Naar aanleiding van het Regeerakkoord schreef Erik Akerboom in oktober 2017 op de site politie.nl : “Ondermijning is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat de fundamenten van onze rechtsstaat aantast. Samen met partners werken we hard om dat te voorkomen. Met repressieve en preventieve maatregelen zetten we in op het wegnemen van de sociale voedingsbodem, pakken we gelegenheidsstructuren aan en helpen we kwetsbare sectoren weerbaarder maken. Die aanpak willen en kunnen we de komende jaren voortzetten.”

Praktische info:

  • Wanneer: Woensdag 28 februari, 20.00-21.30 uur
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: Gratis

Let op! Dit college is vol. Stuur voor een plek op de wachtlijst een e-mail naar aanmelden@prodemos.nl. We nemen contact op als we afzeggingen ontvangen van mensen die al kaarten hadden gereserveerd.

Meer informatie over deze collegereeks vind je op de overzichtspagina: ‘Ondermijning van het lokale bestuur’.