Huis voor democratie en rechtsstaat

Een nieuw pensioenstelsel: politiek of polder? Praat mee in het Politiek Café

Tip
Dinsdag 12 juni 2018, 20:00 uur - 21:30 uur

In het Politiek Café van 12 juni bespreken we de toekomst van ons pensioenstelsel, met o.a. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) en Martin Visser, verslaggever en columnist bij de Financiële Telegraaf.  Wat is eerlijk? Is het generatieconflict te voorkomen?

Het huidige pensioenstelsel stamt uit 2010. Sindsdien is er nogal wat veranderd op de arbeidsmarkt. We worden gemiddeld steeds ouder en er zijn een miljoen zzp’ers. Daarom is het systeem toe aan een spoedige herziening. Het politieke en maatschappelijke debat hierover wordt al enkele jaren gevoerd. Belangrijke vragen daarbij gaan over het ‘generatieconflict’. Maar ook over de betaalbaarheid van de pensioenen op de langere termijn, en hoeveel individuele vrijheid mensen moeten krijgen om te sparen voor hun pensioen.

Polder

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in het kabinet Rutte III heeft de Sociaal Economische Raad (SER) kort na aantreden gevraagd om tot een akkoord te komen . Deze maand is gebleken dat de kans hierop klein is  en daarom dreigt de coalitie zelf een nieuw pensioenstelsel te ontwerpen . Ondertussen heeft minister Koolmees in een Kamerbrief op 4 april jl. laten weten dat hij de polder uitstel gunt en er vertrouwen in heeft dat de sociale partners snel met een advies komen .

Hoe nu verder?

De meningen in politiek Den Haag over de gewenste hervormingen lopen sterk uiteen. En de belangen zijn voor iedereen groot.  Lukt het de sociale partners om binnen de SER tot een akkoord te komen? Neemt de coalitie dit over? En hoe groot is het verzet tegen de plannen vanuit verschillende maatschappelijke organisaties? Op dinsdag 12 juni praten we over deze vragen en meer tijdens het Politiek Café.

Sprekers

Te gast is Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA. Omtzigt richt zich met name op het terrein van financiën, pensioenen, belastingen en Europese Zaken. Hij was namens de Tweede Kamer pensioenrapporteur en zette zich in om voorstellen voor meer Europese regelgeving op het Nederlandse pensioenstelsel tegen te houden. Ook Martin Visser, verslaggever en columnist bij de Financiële Telegraaf is te gast. In de loop der jaren heeft hij over uiteenlopende onderwerpen als de sociale zekerheid, de polder, de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt geschreven.

Joost Sneller (Tweede Kamerlid D66) draagt een column voor.

Het Politiek Café staat onder leiding van Astrid Feiter.

Praktische informatie

  • Wanneer: dinsdag 12 juni, 20.00-21.30 uur
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: gratis, aanmelden via het online reserveringssysteem

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Deze avond wordt medegeorganiseerd door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dat aan een project over de geschiedenis van het sociale zekerheidsstelsel werkt. Het project heet Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel, 1980-2014 en wordt medegefinancierd door Instituut Gak.

Het project bestaat uit drie onderdelen: een proefschrift, een webapplicatie en een wetenschappelijk congres. Promovendus Leon van Damme doet momenteel onderzoek naar de politieke besluitvorming over de hervormingen in de sociale zekerheid in de afgelopen drie decennia. In samenwerking met PDC Informatie Architectuur is onlangs een website/applicatie gelanceerd waarop alles te vinden is dat betrekking heeft op de parlementaire besluitvorming over sociale zekerheid, zie www.socialezekerheidsstelsel.nl

In april organiseerde het CPG een internationaal congres over een belangrijk onderdeel van de sociale zekerheid, namelijk de pensioenvoorziening in Europa. Het congres had als titel Half a Century of Political Controversies Relating to Social Security Reforms for the Elderly in Europe. Op de website van CPG (rechterkolom) staat een Engelse samenvatting van de bijdragen. 

Democratie in Debat

Logo Democratie in DebatHet Politiek Café is onderdeel van Democratie in Debat, een debatreeks over de politieke actualiteit. Democratie in Debat is een samenwerkingsverband van ProDemos, Filmhuis Den Haag, het Montesquieu Instituut en Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Elke maand organiseren zij in politiek Den Haag het Actualiteitendebat, Film & Debat en het Politiek Café.