Huis voor democratie en rechtsstaat

Debat: Hebben we een nieuwe Grondwet nodig? (online)

Maandag 19 april 2021, 16:30 uur - 18:00 uur

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is dit evenement verplaatst van 26 januari naar 19 april 2021. 

Op 17 maart stemmen we niet alleen over de Tweede Kamer, maar ook over wijzigingen van de grondwet. Weinig burgers zijn zich hiervan bewust: in de afgelopen 100 jaar is de Nederlandse grondwet een ‘rustig bezit’ geworden. Nu de principes van de democratische rechtsstaat in binnen- en buitenland steeds meer ter discussie staan komt de vraag op of dit niet moet veranderen.

Is een herwaardering van het ‘constitutionele erfgoed’ noodzakelijk, zoals de commissie-Remkes in 2019 bepleitte? Hoe zouden we de ‘constitutionele geletterdheid’ van burgers, politici en rechters kunnen vergroten? En is de huidige Grondwet daar nog wel geschikt voor, of hebben we een nieuwe Grondwet nodig?

Na een welkomstwoord door Marijke van Faassen (historica, senior onderzoeker Huygens ING) worden die vragen op 19 april 2021 voorgelegd aan een panel.

Panelleden

  • Karin van Leeuwen (historica Universiteit Maastricht, bewerker van de bronnenpublicatie ‘Over de Grondwet gesproken’)
  • Luc Verhey (staatsraad en hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden)
  • Janneke Gerards (hoogleraar constitutioneel recht, Universiteit Utrecht)
  • Hanneke Schipper-Spanninga (directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Ariejan Korteweg (journalist Volkskrant)
  • Kors Visscher (promovendus Universiteit voor Humanistiek)

Eveline van Rijswijk modereert het debat.

Praktische informatie

  • Wanneer: maandag 19 april van 16.30 tot 18.00 uur
  • Waar: Online (via livestream)
  • Aanmelden: via het aanmeldformulier van het Montesquieu Instituut

Dit debat wordt georganiseerd door Huygens ING, Montesquieu Instituut en Maastricht University, naar aanleiding van de bronnenpublicatie Over de grondwet gesproken met fragmenten uit 100 jaar staatscommissies voor grondwetsherziening (Verloren 2020).