Huis voor democratie en rechtsstaat

College 4: Hoe kunnen de waarden van de democratische rechtsstaat worden behoed en doorgegeven?

Dinsdag 20 juni 2017, 20:00 uur - 21:30 uur

In het vierde en laatste college van de reeks ‘Democratie zonder rechtsstaat: hoe gevaarlijk is dat?’ bespreekt Winnie Sorgdrager het doorgeven van de democratische rechtsstaat aan de volgende generatie.

College 4: Hoe kunnen de waarden van de democratische rechtsstaat worden behoed en doorgegeven?

De democratische rechtsstaat heeft ons veel gebracht; maar staat onder druk. Wat is er nodig om de verworvenheden te beschermen? Hoe kunnen we de rechtsstaat behoeden en de verworvenheden doorgeven aan de nieuwe generatie? En wat betekent deze opdracht bijvoorbeeld voor instituties, organisaties en personen?

Dit college wordt gegeven door Winnie Sorgdrager, voormalig minister van Justitie (D66) en sinds 2006 lid van de Raad van State. De moderator deze avond is Geerten Waling, historicus en publicist.

Spreker Winnie Sorgdrager

winnie-sorgdragerWinnie Sorgdrager was minister van Justitie (D66) tijdens kabinet Kok-I (Paars I). Ze studeerde Nederlands recht aan Rijksuniversiteit Groningen. Tot 1979 werkte zij in diverse functies aan de Universiteit Twente. Daarna was zij tot 1986 officier van justitie bij de rechtbank van Almelo. Ze werd toen benoemd tot advocaat-generaal bij het gerechtshof in Arnhem. In 1991 werd ze procureur-generaal en in 1994 ging ze die functie bekleden in Den Haag. In datzelfde jaar werd ze benoemd als minister van Justitie. Ze wist als minister belangrijke wetgeving tot stand te brengen, zoals de reorganisatie van het Openbaar Ministerie en een nieuwe regeling voor TBS. Sinds 2006 is  ze lid van de Raad van State.

 

Praktische informatie

  • Wanneer: dinsdag 20 juni; 20:00 – 21:30
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang is gratis, aanmelden via het online reserveringssysteem

Over de collegereeks

In mei en juni organiseert ProDemos de collegereeks ‘Democratie zonder rechtsstaat: hoe gevaarlijk is dat?’

Een spanning tussen democratie en rechtsstaat lijkt voort te komen uit onvrede in de samenleving over de politiek en de globalisering.  Een spanning die zich uit in een roep om ‘meer macht aan het volk’ en in meer nationalistische gevoelens. Een deel van bevolking voelt zich niet gehoord en keert zich af van de bestaande politiek.

Zo hoort dat toch in een democratie? De wil van het volk wordt gehoord! Maar wie of wat is ‘het volk’? Iedereen heeft een andere mening; de bevolking is niet over één kam te scheren. En wat een meerderheid wil is ook niet altijd goed voor iedereen en kan zelfs rechten van mensen aantasten. Daarom is bescherming van mensen in grondrechten vastgelegd, ook voor minderheden die als lastig gezien worden. De principes van de rechtsstaat zijn een wezenlijk onderdeel van de democratie. Vrijheden zoals die van meningsuiting en persvrijheid en het anti-discriminatiebeginsel zijn belangrijke waarden die beschermd moeten worden; ook als er een meerderheid anders over denkt.

 

Overige colleges

Dit zijn de overige colleges in de collegereeks ‘Democratie zonder rechtsstaat: hoe gevaarlijk is dat?’: