Huis voor democratie en rechtsstaat

College 3: Hedendaagse politiek t.a.v. democratie en rechtsstaat

Maandag 12 juni 2017, 20:00 uur - 21:30 uur

In het derde college van de reeks ‘Democratie zonder rechtsstaat: hoe gevaarlijk is dat?’ bespreekt Wouter Veraart de opvattingen van de hedendaagse politiek ten aanzien van democratie en rechtsstaat. Van dit college is een verslag gemaakt.

 

College 3: Hedendaagse politiek t.a.v. democratie en rechtsstaat

Hoe wordt in de programma’s van Nederlandse politieke partijen over de rechtsstaat gesproken? Hoe werken deze opvattingen uit in de politieke praktijk en in het publieke debat? Welke gevolgen heeft dit voor de bescherming van minderheden in ons land? En voor de bescherming van de democratische rechtsstaat?

Dit college wordt gegeven door Wouter Veraart, hoogleraar Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie en hoofd afdeling Rechtstheorie & Rechtsgeschiedenis op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De moderator deze avond is Geerten Waling, historicus en publicist.

 

Spreker Wouter Veraart

wouter-veraartWouter Veraart studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zijn benoeming tot hoogleraar aan de VU in 2009 doceerde Veraart rechtsfilosofie aan de VU en rechtsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2005 promoveerde hij cum laude op het proefschrift ‘Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw’. Voor zijn proefschrift en andere publicaties ontving hij in 2006 de Dirk Jacob Veegensprijs. In 2007 ontving hij van NWO een Veni-subsidie voor onderzoek rond het thema ‘Time, Restitution and the Law’. In zijn oratie ‘De passie voor een alledaagse rechtsorde’ in 2009 besteedde hij aandacht aan de juridische implicaties van vergeten en herinneren als collectieve reacties op onrecht uit het verleden.

 

Praktische informatie

  • Wanneer: maandag 12 juni; 20:00 – 21:30
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang is gratis, aanmelden via het online reserveringssysteem

 

Over de collegereeks

In mei en juni organiseert ProDemos de collegereeks ‘Democratie zonder rechtsstaat: hoe gevaarlijk is dat?’

Een spanning tussen democratie en rechtsstaat lijkt voort te komen uit onvrede in de samenleving over de politiek en de globalisering.  Een spanning die zich uit in een roep om ‘meer macht aan het volk’ en in meer nationalistische gevoelens. Een deel van bevolking voelt zich niet gehoord en keert zich af van de bestaande politiek.

Zo hoort dat toch in een democratie? De wil van het volk wordt gehoord! Maar wie of wat is ‘het volk’? Iedereen heeft een andere mening; de bevolking is niet over één kam te scheren. En wat een meerderheid wil is ook niet altijd goed voor iedereen en kan zelfs rechten van mensen aantasten. Daarom is bescherming van mensen in grondrechten vastgelegd, ook voor minderheden die als lastig gezien worden. De principes van de rechtsstaat zijn een wezenlijk onderdeel van de democratie. Vrijheden zoals die van meningsuiting en persvrijheid en het anti-discriminatiebeginsel zijn belangrijke waarden die beschermd moeten worden; ook als er een meerderheid anders over denkt.

 

Overige colleges

Dit zijn de overige colleges in de collegereeks ‘Democratie zonder rechtsstaat: hoe gevaarlijk is dat?’: