Huis voor democratie en rechtsstaat

College Gerrit van der Burg: ‘De ondermijning uit de juridische invalshoek’

Maandag 5 maart 2018, 20:00 uur - 21:30 uur

Op maandag 5 maart geeft Gerrit van der Burg, de hoogste baas van OM, een college over de ondermijning van het lokale bestuur. Toegang tot het college, bij ProDemos in Den Haag, is gratis.

Gerrit van der Burg is als voorzitter van het College van procureurs-generaal de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Hij heeft als voorzitter de verbindende rol, intern en extern. In zijn college verkent Van der Burg de juridische kant van ondermijning van het lokale bestuur. Hoe kunnen we deze ondermijning door de georganiseerde criminaliteit juridisch bestrijden?

Vanuit de praktijk van het OM bespreekt Van der Burg hoe criminele organisaties werken en waar hun zwakke punten liggen. Hoe kan het OM optreden en wat zijn noodzakelijke voorwaarden om succesvol te kunnen opereren?

Gerrit van der Burg is sinds juni 2017 voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie.  Daarvoor was hij onder meer lid van het College van procureurs-generaal en hoofdofficier van Justitie.

‘We zijn er nog lang niet’

In een interview in het AD van 16-9-2017 zegt van der Burg:

‘We zijn er nog lang niet. Ik zeg altijd: je moet volharden. Jarenlang dezelfde aanpak volhouden. De grote mate van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld is zó serieus en ernstig dat we er nog jaren mee bezig zijn. Minstens tien jaar.’

Op de vraag ‘Hoe kunt u ondermijning verder nog aanpakken?’ in Mr. van 23 oktober 2017 antwoordt Van der Burg:

‘De aanpak van ondermijning is complex. Daarom werken wij nauw samen met partners, want met alleen strafrecht kom je er niet. Met de inzet van strafrecht moet je wel fout gedrag normeren en markeren, dat blijft onverkort belangrijk. Maar soms is het effectiever als bijvoorbeeld de gemeente een vergunning intrekt, een integrale aanpak dus met combinatie van interventies. Gezamenlijke daadkracht en volharding in de aanpak is cruciaal.’

Collegereeks ‘Ondermijning van het lokale bestuur’

ProDemos organiseert in februari en maart een collegereeks over de bestuurbaarheid van de gemeente. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bespreken we het gevaar van infiltratie van de gemeentepolitiek door de onderwereld.

De afgelopen jaren kwamen verschillende verhalen naar buiten van lokale bestuurders die ernstig bedreigd werden (o.a. de burgemeesters van Woerden en Gilze-Rijen). De locoburgemeester van Emmen moest zelfs enkele weken onderduiken in het buitenland.

In verschillende media luidden burgemeesters uit Noord-Brabant de noodklok: door middel van infiltratie en bedreiging proberen criminelen toegang te krijgen tot het lokale bestuur en de besluitvorming te beïnvloeden. Maar wat betekent dat precies? Is er sprake van ondermijning van het lokale bestuur? Wat doet dat met de democratie? En hoe pak je zoiets aan? Dit en meer onderzoeken we in deze collegereeks.

De sprekers belichten elk vanuit de eigen invalshoek (onderzoek, politie, OM en gemeente) de invloed van ondermijning op het lokaal bestuur. Moderator Heleen Rutgers, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Midden-Nederland en lid van de Raad van Advies van ProDemos, leidt de avonden in goede banen.

Praktische info:

  • Wanneer: maandag 5 maart, 20.00-21.30 uur (inloop 19.30 uur)
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: gratis, aanmelden via ons online reserveringssysteem

Meer informatie over deze collegereeks vind je op de overzichtspagina: ‘Ondermijning van het lokale bestuur’.

Fotograaf: Friso Keurs