Huis voor democratie en rechtsstaat

College 1: Wat is een democratische rechtsstaat?

Maandag 29 mei 2017, 20:00 uur - 21:30 uur

In het eerste college van de reeks ‘Democratie zonder rechtsstaat: hoe gevaarlijk is dat?’ behandelt Maurice Adams de geschiedenis, ontwikkelingen en knelpunten van de democratische rechtsstaat. Dit college is volgeboekt. Van dit college is een verslag gemaakt.

 

College 1: Wat is een democratische rechtsstaat?

Het eerste college wordt gegeven door Maurice Adams, hoogleraar Democratie en Rechtsstaat aan Tilburg University en Tilburg Law School. Het behandelt de geschiedenis, ontwikkelingen en knelpunten van de democratische rechtsstaat.

De democratische rechtsstaat lijkt momenteel geen rustig bezit, geen huis waarin we onbezorgd kunnen slapen. Als je een willekeurige krant of internetpagina opent, dan is de kans dat het onbehagen over de staat van onze democratische rechtsstaat je als een gure wind om de oren waait in ieder geval niet gering. Wat betekent het eigenlijk in een democratische rechtsstaat te leven? Betekent dit dat we vooral de wens van de meerderheid moeten naleven, of gaat het vooral om het horen en faciliteren van kritische tegenstemmen en een goed tot wasdom gekomen systeem van checks and balances? Aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis van de democratie én de actualiteit komen deze vragen in dit college aan de orde.

 

Spreker Maurice Adams

Maurice Adams studeerde aan de universiteiten van Maastricht, Leuven en Oxford. Hij promoveerde aan de Universiteit Leuven met een proefschrift over de precedentwerking van rechterlijke uitspraken. Van 1997 tot 2012 was hij als professor verbonden aan de Universiteit Antwerpen (tussen 2007 en 2011 in deeltijd), en sinds 1997 als gewoon hoogleraar Encyclopedie van het recht aan de Tilburg Law School. Sinds 2012 is hij tevens hoogleraar Democratie en Rechtsstaat (vfonds leerstoel) aan Tilburg Law School.

 

Praktische informatie

  • Wanneer: maandag 29 mei; 20:00 – 21:30
  • Waar: ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Dit college is volgeboekt, u kunt zich niet meer aanmelden

 

Over de collegereeks

In mei en juni organiseert ProDemos de collegereeks ‘Democratie zonder rechtsstaat: hoe gevaarlijk is dat?’

Een spanning tussen democratie en rechtsstaat lijkt voort te komen uit onvrede in de samenleving over de politiek en de globalisering.  Een spanning die zich uit in een roep om ‘meer macht aan het volk’ en in meer nationalistische gevoelens. Een deel van bevolking voelt zich niet gehoord en keert zich af van de bestaande politiek.

Zo hoort dat toch in een democratie? De wil van het volk wordt gehoord! Maar wie of wat is ‘het volk’? Iedereen heeft een andere mening; de bevolking is niet over één kam te scheren. En wat een meerderheid wil is ook niet altijd goed voor iedereen en kan zelfs rechten van mensen aantasten. Daarom is bescherming van mensen in grondrechten vastgelegd, ook voor minderheden die als lastig gezien worden. De principes van de rechtsstaat zijn een wezenlijk onderdeel van de democratie. Vrijheden zoals die van meningsuiting en persvrijheid en het anti-discriminatiebeginsel zijn belangrijke waarden die beschermd moeten worden; ook als er een meerderheid anders over denkt.

 

Overige colleges

Dit zijn de overige colleges in de collegereeks ‘Democratie zonder rechtsstaat: hoe gevaarlijk is dat?’: