Huis voor democratie en rechtsstaat

Boekpresentatie: ‘Met de kennis van morgen. Toekomstverkennen voor de overheid’

Donderdag 22 november 2018, 16:00 uur - 17:30 uur

Op donderdag 22 november organiseert ProDemos samen met Stichting Toekomstbeeld ter Techniek (STT) de boekpresentatie van ‘Met de kennis van Morgen. Toekomstverkennen voor de overheid.’

Over het boek

Het boek bevat recente casussen van toekomstverkenningen die adviesraden en planbureaus hebben ontwikkeld om toekomstbestendig advies te leveren aan de overheid. De Stichting Toekomstbeeld der Techniek, het CBS, het CPB, het PBL, het KNMI, COGEM, het RIVM, het SCP, de AWTI, de WRR en het Rathenau Instituut geven samen inzicht in de wijze waarop zij verkenningen uitvoeren. Daarnaast geven zij ook inzicht in hoe deze hun weg vinden naar de Nederlandse politieke besluitvorming en wat het resultaat van hun verkenningen is.

Het boek is onder redactie van Patrick van der Duin en Dhoya Snijders van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) en wordt uitgegeven door Amsterdam University Press.

Programma boekpresentatie

De bijeenkomst begint om 16.00 uur en wordt gepresenteerd door Ellen van Doorne (Ministerie van Binnenlandse Zaken). Vervolgens zal Patrick van der Duin (STT) een algemene toelichting geven op de aanleiding en achtergronden van het boek. Ira van Keulen (Rathenau Instituut) en Ton Manders (CPB) zullen daarna hun hoofdstukken presenteren.

Vervolgens is er een paneldiscussie met onder andere:

  • Vincent Marchau (Hoogleraar Methoden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft een leerstoel inzake Onzekerheid en Adaptiviteit van Maatschappelijke Systemen)
  • Geert Draijer (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voorzitter Rijksstrategenberaad)
  • Wieke Pot (promovendus bij de Wageningen University & Research op het gebied van toekomstverkenningen)

Na afloop vindt er tevens een borrel plaats.

Praktische informatie

  • Wanneer: donderdag 22 november, van 16.00 – 17.30 uur (inloop is vanaf 15.30 uur)
  • Waar: Studio Dudok, ingang Bezoekerscentrum ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Je kunt je aanmelden via ons online reserveringssysteem