Huis voor democratie en rechtsstaat

Actualiteitendebat: ‘Recente spanningen, langlopende uitdagingen: de toekomst van het EU-defensiebeleid’

Maandag 7 maart 2022, 17:15 uur - 18:30 uur

Actualiteitendebat De toekomst van het EU-defensiebeleid

De Europese Unie poogt al decennia een samenhangend Europees defensiebeleid vorm te geven. Als reactie op dreigingen in en rondom Europa klinkt steevast dat Europese landen nu toch echt zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor de Europese veiligheid. Tegen de achtergrond van de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne probeert het Franse EU-voorzitterschap een nieuwe impuls te geven aan het defensiebeleid en het streven naar ‘strategische autonomie’ van de EU. De Franse President Emmanuel Macron wil een ‘operationeler’ defensiebeleid en het is geen geheim dat Frankrijk voorstander is van een Europese flitsmacht.

Bovendien zal op de Europese Raad van 24 en 25 maart het Strategisch Kompas worden vastgesteld. Dit Strategisch Kompas geeft richting aan het Europese veiligheid- en defensiebeleid voor een periode van 5 tot 10 jaar. Zijn deze ontwikkelingen en de huidige veiligheidsdreigingen een opmaat naar een sterker Europees defensiebeleid, of zelfs een Europese krijgsmacht? Hoe verhoudt dit beleid zich tot de huidige actualiteit? En wat voor doelen moet het Europese defensiebeleid dienen? Op deze vragen wordt tijdens het Actualiteitendebat op maandag 7 maart 2022 dieper ingegaan.

Het panel bestaat momenteel uit Jasper van Dijk (SP-Tweede Kamerlid), Christoph Schmidt (politiek verslaggever van Trouw), Ruben Brekelmans (VVD-Tweede Kamerlid) en Lotje Boswinkel (strategisch analist bij The Hague Centre for Strategic Studies). Boswinkel zal tevens de inleiding van het debat verzorgen. De moderator van het debat is Stéphane Alonso.

Praktische informatie

  • Wanneer: maandag 7 maart
  • Tijdstip: 17:15 tot ca. 18:30 uur
  • Waar: Online livestream, aanmelden via het aanmeldformulier en Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag

Democratie in Debat

Het Actualiteitendebat is onderdeel van Democratie in Debat; een samenwerking van ProDemos, het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, en Filmhuis Den Haag.