Huis voor democratie en rechtsstaat

Actualiteitendebat: Omgangsvormen in de Tweede Kamer: ‘Zullen we het een beetje chic houden?’

Maandag 4 april 2022, 17:45 uur - 18:30 uur

Van ‘knettergek’, ‘doe eens normaal man’, tot de bedreiging met ‘tribunalen’, Tweede Kamerleden schuwen ruwe taal niet. Dergelijke uitlatingen lijken de verhoudingen tussen de partijen te verslechteren. De laatste maanden is er veel te doen geweest over omgangsvormen in Tweede Kamerdebatten. Zo debatteerde de Kamer op 9 maart over haar eigen functioneren. Voorafgaand aan dat debat schreef Kamervoorzitter Vera Bergkamp een notitie naar aanleiding van de verruwing van het parlementaire debat. Hoewel de voorzitter duidelijker zal ingrijpen bij intimidatie of bedreigingen, blijft de Kamer verantwoordelijk voor de eigen omgangsvormen. Ook presenteerde de werkgroep onder leiding van Kees van der Staaij praktische voorstellen om het functioneren van de Kamer te versterken.

Het vrije woord is van onschatbare waarde, juist in de Tweede Kamer, aldus Bergkamp in de notitie. Tegelijkertijd doen volgens Bergkamp ruzieachtige toestanden in de Kamer “afbreuk aan de stevige en gezaghebbende rol die de Tweede Kamer heeft te vervullen in een democratie en in de samenleving”. Maar waar ligt de grens tussen ontoelaatbaar taalgebruik en vrijheid van meningsuiting? Dient het Reglement van Orde gewijzigd te worden om grenzen te bepalen? En hoe kan de Tweede Kamer met de huidige verhoudingen en omgangsvormen werkbaar blijven? Op deze vragen wordt tijdens het Actualiteitendebat op maandag 4 april dieper ingegaan.

Het panel bestaat uit politiek verslaggever bij RTL nieuws Floor Bremer, SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, D66-Tweede Kamerlid Joost Sneller en politiek historicus Peter Bootsma. Bootsma verzorgt tevens de inleiding van het debat. De moderator van het debat is Eva Kuit.

Praktische informatie:

  • Datum: maandag 4 april 2022 van 17.15 tot ca. 18.30 uur
  • Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag en via livestream
  • Aanmelden: aanmelden kan via deze webpagina.

Het Actualiteitendebat is onderdeel van Democratie in Debat, een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.