Huis voor democratie en rechtsstaat

Actualiteitendebat: ‘Anders kiezen: alternatieve kiesstelsels voor Nederland’

Maandag 1 november 2021, 17:15 uur - 18:30 uur

Al jaren schrijven commentatoren over de groeiende kloof tussen burger en politiek en de mate van vertrouwen in de politiek. In het najaar van 2018 werd een onderzoeksrapport gepresenteerd met daarin advies over hervormingen binnen het Nederlandse parlementair stelsel. Ook op dit moment wordt er volop gesproken over een nieuwe politieke cultuur. De verschillende kiessystemen blijven in deze gesprekken echter onderbelicht, terwijl deze systemen invloed kunnen hebben op het functioneren van individuele parlementsleden en het parlement als geheel.

Nederland kent een relatief hoog niveau van politiek vertrouwen en uit onderzoek blijkt dat ons kiesstelsel hieraan bijdraagt. Tegelijkertijd voelt een aanzienlijke groep kiezers zich onvoldoende vertegenwoordigd door Kamerleden. Kunnen aanpassingen aan verkiezingen deze kloof dichten en het vertrouwen van kiezers vergroten? Welke vormen van verkiezing of vertegenwoordiging zijn mogelijk? Op deze vragen zal het Actualiteitendebat op maandag 1 november dieper ingaan.

Het panel zal bestaan uit NRC-journalist Wafa Al Ali, VVD-Eerste Kamerlid Henk Jan Meijer, Belgisch Kamerlid voor de Vlaamse Groenen Kristof Calvo en universitair docent Nederlandse politiek Simon Otjes. Calvo en Otjes zullen het debat tevens inleiden. De moderator van dit Actualiteitendebat is Eva Kuit.

Praktische informatie

  • Wanneer: maandag 1 november
  • Tijdstip: van 17:15 uur tot 18:30 uur
  • Waar: Online livestream, aanmelden via het aanmeldformulier

Democratie in Debat

Het Actualiteitendebat is onderdeel van Democratie in Debat; een samenwerking van ProDemos, het Montesquieu InstituutNieuwspoort, en Filmhuis Den Haag.